Vangelis — Conquest of Paradise 1492 — 1992. Pentru toti cei dragi! [VIDEO]

0
334

Van­ge­lis — Conqu­est of Para­di­se 1492. Pen­tru toti cei dragi!

(Soun­d­tra­ck of the film/movie 1492 — 1992: 500 anni­ver­sa­ry of Chris­to­pher Colum­bus’ voya­ge to Ame­ri­ca). Using a ‘pse­u­do-Latin inven­ted lan­gu­a­ge.

(Instru­men­tal)

In noreni peri­pe,
in noreni cora,
tira­mi­ne peri­to,
ne domi­na.

In noreni peri­pe,
in noreni cora,
tira­mi­ne peri­to,
ne domi­na.

(Instru­men­tal)

In noreni peri­pe,
in noreni cora,
tira­mi­ne peri­to,
ne domi­na.

(Instru­men­tal)

In romi­ne tir­me­no,
ne romi­ne tofa,
ima­gi­ne pro­me­no
peri­men­ti ra.

(Instru­men­tal).

Fil­mul 1492: Conqu­est of Para­dis”titrat în româ­neș­te, poa­te fi (re)văzut AICI.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.