TINCA RĂCARU ne invită să sărbătorim împreună ZIUA UNIVERSALĂ A IEI ROMÂNEȘTI

0
1063

ZIUA UNIVERSALĂ A IEI ROMÂNEȘTI. ”Ne aflăm la cea de a V‑a edi­ție, de când săr­bă­to­rim împre­u­nă, de Sân­zie­ne, ZIUA UNIVERSALĂ A IEI ROMÂNEȘTI, la Man­ga­lia. Vă invit Dumi­ni­că, 23 iunie, la ora 18.00, pe pla­to­ul din fața Casei de Cul­tu­ră, cu mic cu mare, îmbră­cați de săr­bă­toa­re, să cin­stim cum se cuvi­ne PORTUL POPULAR ROMÂNESC!” (Tin­ca Răca­ru).

Man­ga­lia News a publi­cat o serie de arti­co­le dedi­ca­te doam­nei Tin­ca Răca­ru, ca semn de alea­să apre­ci­e­re pen­tru super­be­le sale pasiuni — Fol­clo­rul auten­tic și Cos­tu­mul popu­lar româ­nesc. Vă invi­tăm să le vizio­nați AICI.

Vizi­tați Colec­ția Etno­gra­fi­că Tin­ca Răca­ru! Dar și IA DE LA MALUL MĂRII!


Man­ga­lia News, Mier­curi, 12 iunie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.