Întreruperi de curent electric în județele Constanța și Tulcea, săptămâna 17–23 iunie 2019

0
671

Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea
Iunie 17, 2019 — Iunie 23, 2019.

Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum şi pos­turi de trans­for­ma­re, E — Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce în tim­pul lucră­ri­lor după pro­gra­mul indi­cat mai jos:

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 17.06.2019 — 23.06.2019

Joi , 20 Iunie 2019
• Loca­li­ta­tea Nept­un, Car­ti­er IAS Man­ga­lia, Fer­ma de Vaci, res­pec­tiv
Uni­ta­te Pom­pieri Man­ga­lia - ȋntre­ru­pe­re tota­lă. 08:30 — 16:30.

Vineri , 21 Iunie 2019
• Loca­li­ta­tea Nept­un, cu Her­ghe­lie + bloc locu­in­țe - ȋntre­ru­pe­re
tota­lă. 08:30 — 16:30.


Man­ga­lia News, Luni, 17 iunie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.