Fotografia care face înconjurul lumii. Ce se întâmplă în Groenlanda?

0
641

Este cea mai comen­ta­tă foto­gra­fie de pe pla­ne­tă, în ulti­me­le 24 de ore. A fost făcu­tă în Gro­en­lan­da şi ne ara­tă o sanie tra­să de câini. Doar că ate­la­jul şi câi­nii par că plu­tesc pe apă. De fapt, alu­ne­că în con­ti­nu­a­re pe ghea­ţă. Care se topeş­te. Foto­gra­fia a fost făcu­ta de un mete­o­ro­log danez.

Tobi­as are 56 de ani şi de când se ştie tră­ieş­te din vână­toa­re. La fel ca părinţii şi buni­cii lui. Doar că spre deo­se­bi­re de ei, nu-şi mai poa­te folo­si sania tra­să de câini decât în anu­mi­te peri­oa­de din an. Peri­oa­de din ce în ce mai scur­te.

- Vedeţi cât de repe­de se petre­ce totul… Cu 50 de ani în urmă, totul de aici până la 500 de metri sau mai mult era aco­pe­rit de gheţar. Puteam por­nim cu săni­i­le tra­se de câini încă de la malul mării, spu­ne Tobi­as Igna­ti­us­sen – vână­tor.

- Aţi văzut acest lucru cu ochii dum­ne­a­voas­tră…

- Da. Am văzut (cum se schim­bă lucru­ri­le — n.r.). Acum, nu mai putem vâna în iulie cu săni­i­le, doar din bar­că.

Acum, Tobi­as tre­bu­ie să-şi ducă îna­poi câi­nii în oraş, doar cu bar­ca, pen­tru că porţiu­ni­le fără ghea­ţă sunt tot mai mari. Ori stân­că goa­lă, ori lacuri for­ma­te aco­lo unde calo­ta înce­pe să se topeas­că, la fel ca în aceas­tă foto­gra­fie deve­ni­tă un sim­bol al încă­l­zi­rii glo­ba­le. Apa de un albas­tru infi­nit ara­tă minu­nat, dar e cel mai clar sem­nal al peri­co­lu­lui.

Cla­ris­sa Ward — jur­na­list CNN: „Aces­te lacuri sunt de o fru­mu­seţe înşe­lă­toa­re, pen­tru că albul gheţii reflec­tă lumi­na Soa­re­lui, albas­trul lacu­lui o absoar­be, iar încă­l­zi­rea acce­le­rea­ză rit­mul topi­rii”.

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.