CAMPIONATUL NAŢIONAL DE KUNG-FU VA AVEA LOC DUMINICĂ LA CONSTANȚA

0
295

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE KUNG-FUDumi­ni­că 30.06.2018, la Com­ple­xul Spor­tiv „Tomis” din Con­stanţa, se va desfă­şu­ra Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Kung-Fu, edi­ţia 2019, pen­tru copii, cadeţi, juni­ori, seni­ori şi vete­rani, la pro­be­le: „Tuishou” (Mâi­ni­le Lipi­cioa­se), „San­da Light-Figh­ting” (Lup­tă spor­ti­vă cu con­tact uşor), „Shu­ai-Jiao” (Lup­tă spor­ti­vă cu pro­iec­tări), „San­da” (Lup­tă spor­ti­vă tra­di­ţio­na­lă de full-con­tact cu pro­iec­tări) şi „Total-Con­tact Figh­ting” (Lup­tă spor­ti­vă moder­nă de con­tact). Cate­go­ri­i­le de vîr­stă sunt: copii: 5–6 ani, 6–7 ani, 8–9 ani, 10–11 ani, 12–13 ani, cadeţi 14–15 ani, juni­ori 16–17 ani şi seni­ori 18–34 ani, la femi­nin şi mas­culin.

La cam­pi­o­nat s‑au înscris 120 de spor­tivi din 12 clu­buri spor­ti­ve mem­bre la Fede­ra­ţia Româ­nă de Arte Marţi­a­le de Con­tact.

            Pro­gram:

-10.00–10.15: Des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă.

-10.15–12.00: Meciuri la „Tuishou”, la supra­feţe­le „A” şi „B”.

-12.00–14.00: Meciuri la „San­da Light-Figh­ting”, la supra­feţe­le „A” şi „B”.

-14.00–14.30: Pau­ză.

-14.30–16.00: Meciuri la „Shu­ai-Jiao”, la supra­fa­ţa „A”.

-16.00–17.00: Meciuri la „San­da”.

-17.00–18.00: Meciuri la „Total-Con­tact Figh­ting”.

-18.00–18.30: Fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re.

-18.30: Închi­de­rea cam­pi­o­na­tu­lui.

PREŞEDINTE  C.S. „MAREA NEAGRĂ”,
PhD. IORDĂNOAIA FLORIN,
7 DUAN KUNG-FU.


Man­ga­lia News, 28.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply