Cum poți prepara cu ușurință vopsea de ouă naturală

0
409

Când ne gân­dim la Paș­te, unul din­tre sim­bo­lu­ri­le cele mai sem­ni­fi­ca­ti­ve sunt ouă­le vop­si­te în culori vii. Însă vop­sea­ua din comerț con­ți­ne nume­roși adi­tivi ali­men­tari, care trec cu ușu­rin­ță prin coa­ja oului fiert și pot ajun­ge în orga­nis­mul uman. Aceștia pot cau­za reac­ții aler­gi­ce, migre­nă, astm și can­cer. Din feri­ci­re, exis­tă alter­na­ti­ve natu­ra­le baza­te pe plan­te care vor colo­ra ouă­le la fel de fru­mos, fără ris­curi asu­pra sănă­tă­ții. Iată cum poți pro­ce­da pen­tru a vop­si ouă­le cu sub­stan­țe natu­ra­le:

Vop­se­le natu­ra­le

Iată câte­va din­tre ingre­dien­te­le pe care le poți folo­si pen­tru a colo­ra ouă­le. Ține min­te că rezul­ta­tul vari­a­ză în func­ție de ou (alb sau maro) și de tim­pul pe care îl petrec în vop­sea.

Coji de cea­pă gal­be­nă (două căni): por­to­ca­liu pe ouă albe, roșu pe ouă maro;

Coji de cea­pă roșie (două căni): roșu pe ouă albe, mov des­chis pe ouă maro;

Var­ză roșie (două căni): albas­tru pe ouă albe, ver­de pe ouă maro;

Tur­me­ric (o lin­gu­ră): gal­ben pe ouă albe, cafe­niu pe ouă maro;

Sfe­clă roșie (o cană și jumă­ta­te): roz pe ouă albe, maro pe ouă maro;

Papri­ka (trei lin­guri): gal­ben pe ouă albe, por­to­ca­liu pe ouă maro;

Spa­nac (o cană): ver­de des­chis pe ouă albe, ver­de închis pe ouă maro;

Fruc­te de pădu­re închi­se la culoa­re (mure, afi­ne, 2 căni): albas­tru pe ouă albe, vio­let pe ouă maro;

Cafea (2 căni, nu dilu­ați cu apă): maro des­chis pe ouă albe, maro închis pe ouă maro.

Mod de pre­pa­ra­re

Într‑o oală, ada­u­gă în jur de două căni de apă și ingre­dien­te­le pen­tru vop­sea.
Când lichi­dul dă în clo­cot, dă focul mic și lasă com­po­zi­ția să mai fiar­bă în jur de 20 de minu­te. Pen­tru o vop­sea mai inten­să, lasă ingre­dien­te­le mai mult la fiert, iar dacă vrei nuan­țe mai des­chi­se, lasă-le mai puțin.
Lasă vop­sea­ua să se răceas­că, apoi strecoar‑o și mut‑o în alt reci­pient. Ada­u­gă oțet (1 lin­gu­ră per cană de lichid) și puți­nă sare.
Ada­u­gă ouă­le în vop­sea, asi­gu­rân­du-te că sunt com­plet aco­pe­ri­te.
Lasă-le în fri­gi­der pes­te noap­te, sau un minim de opt ore.
A doua zi, scoa­te-le și lasă-le la uscat.
Le poți oferi stră­lu­ci­re, cu aju­to­rul ule­iu­lui de măsli­ne.


DESPRE AUTOR: ANA MOCA-GRAMA

Ana Moca-Gra­ma este din Bra­șov și a ter­mi­nat Facul­ta­tea de Jur­na­lism și Ști­in­țe­le Comu­ni­că­rii. Scrie, face foto­gra­fii pe film și visea­ză la o lume în care omul își reîn­toar­ce sufle­tul către natu­ră. (sur­sa: green-report.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele