PHOENIX — Turneu „SINTEZARAPSODIA”, la Constanța, MANGALIA, Tulcea, Slobozia și Medgidia! Fie Să Renască! 

0
836

După anul 2017, în care mitul a ani­ver­sat 55 de ani de la momen­tul expo­zi­țiu­nii, Pho­e­nix se întoar­ce în fața publi­cu­lui cu un pro­iect ine­dit: o sin­te­ză între ciclul Ano­tim­pu­ri­lor pre­zen­te pe albu­mul „Cei ce ne-au dat nume” și Rap­so­dia 1, emble­ma­ti­că pen­tru Geor­ge Ene­scu: „Sin­te­za – Rap­so­dia”.

În a doua jumă­ta­te a lunii apri­lie, Tur­ne­ul Pho­e­nix „Sin­te­za – Rap­so­dia” ajun­ge la:

  • Con­stan­ța - Sâm­bă­tă, 20 apri­lie, 
  • Man­ga­lia - Dumi­ni­că, 21 apri­lie, 
  • Tul­cea - Marți, 23 apri­lie, 
  • Slo­bo­zia - Mier­curi, 24 apri­lie,
  • Med­gi­dia - Joi, 25 aprilie.


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul ARCA TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA și par­te­ner Radio Pro­Dias­po­ra.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply