DOLIU în rândul cadrelor militare în rezervă! Comandorul Constantin Jiva a trecut în neființă

0
1074

Fili­a­la Man­ga­lia a Aso­ci­a­ţi­ei Naţio­na­le a Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă şi în Retra­ge­re „Ale­xan­dru Ioan Cuza” (ANCMRR) este în doliu. Coman­do­rul (rtr) Con­stan­tin Jiva, pre­șe­din­te­le fili­a­lei, a tre­cut în nefi­in­ță, în mod ful­ge­ră­tor, în noap­tea de 11 spre 12 mar­tie a.c. Repre­zen­tan­ții ANCMRR trans­mit con­do­lean­țe fami­li­ei îndu­re­ra­te.

Cor­pul neîn­su­fle­țit al coman­do­ru­lui (rtr) CONSTANTIN JIVA se află depus la cape­la Sf. Mina. Inmor­mân­ta­rea va avea loc joi, 14 mar­tie 2019, înce­pând cu ore­le 12.00, la Cimi­ti­rul mili­tar Sf. Maria. Dum­ne­zeu să‑l odih­neas­că în pace. (Anc­mrr Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply