Concert al Fanfarei Forțelor Navale Române, la Mangalia, dedicat Zilei Femeii [VIDEO]

0
709

Con­cert al Fan­fa­rei For­țe­lor Nava­le Româ­ne, la Man­ga­lia, dedi­cat Zilei Feme­ii.

Mier­curi, 6 mar­tie 2019, Fan­fa­ra For­țe­lor Nava­le Româ­ne, con­du­să de col. dr. Ignat Cor­nel, a fost pre­zen­tă la Man­ga­lia unde a sus­ți­nut un con­cert dedi­cat Zilei Feme­ii. Eve­ni­men­tul a fost orga­ni­zat de Aso­ci­a­ția de Cari­ta­te din Arma­ta Româ­ni­ei Cama­ra­zii – sucur­sa­la Cal­la­tis, al cărei pre­șe­din­te este mai­s­trul mili­tar prin­ci­pal Ște­fan Nițu, în cola­bo­ra­re cu Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia, sub egi­da Sta­tu­lui Major al For­țe­lor Nava­le și a Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, con­du­să de coman­do­rul Pâr­vu Petri­că. La final, col. dr. Ignat Cor­nel și mai­s­trul mili­tar prin­ci­pal Ște­fan Nițu au avut ama­bi­li­ta­tea să ne acor­de un inter­viu.


Inter­viu rea­li­zat de Anca Vlă­des­cu. Sur­sa: Mangalia.TV


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply