Cine sunt pescarii dispăruţi în Marea Neagră. Unul este patronul Cherhanalei din 2 Mai [VIDEO]

0
5591

Cine sunt pes­ca­rii dis­pă­ru­ţi în Marea Nea­gră. Unul este patro­nul Cher­ha­na­lei din 2 Mai.

Trei pes­cari din judeţul Con­stanţa au fost sur­prinşi de furt­u­nă, în timp ce se aflau cu bar­ca în lar­gul Mării Negre. Aceş­tia sunt cău­ta­ţi de către auto­ri­tă­ţi, după ce au fost sesi­za­ţi tele­fo­nic de dis­pa­ri­ţia lor.

Cei trei pes­cari dis­pă­ru­ţi se numesc Vasi­le Pâr­vu, Cristi Stă­ni­că şi Ghe­or­ghe Stă­ni­că. Ghe­or­ghe Stă­ni­că, cunos­cut drept Călin de către apro­pi­a­ţi, este patro­nul Cher­ha­na­lei din 2 Mai. Nu sunt infor­ma­ţii dacă aceş­tia mai sunt în via­ţă.

Ce spun auto­ri­tă­ţi­le

În data de 06.03.2019, în jurul orei 20.30, poli­tis­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Gar­zii de Coas­ta Con­stan­ta (struc­tu­ra din Man­ga­lia) au fost infor­mati tele­fo­nic des­pre fap­tul că o ambar­ca­ţiu­ne de pes­cu­it, în care se aflau trei per­soa­ne, afla­tă la pes­cu­it în zona 2 Mai de la ora 14.00 nu s‑a întors în port și nu poa­te fi con­tac­ta­tă.

Ime­di­at dupa pri­mi­rea ape­lu­lui, de la nive­lul Gar­zii de Coas­tă au fost dis­pu­se masuri ope­ra­ti­ve con­stand in efec­tu­a­rea unei misiuni cu două nave ale Gru­pu­lui de Nave Man­ga­lia, pen­tru gasi­rea ambar­ca­tiu­nii, res­pec­tiv a per­soa­ne­lor in cau­ză.

De ase­me­nea, prin cana­le­le de coo­pe­ra­re ale Poli­ti­ei de Fron­ti­e­ra au fost infor­ma­te auto­ri­tă­ți­le de fron­ti­e­ră bul­ga­re și MRCC.

Acțiu­nea de cau­ta­re si sal­va­re este în des­fă­șu­ra­re sub coor­do­na­rea MRCC Con­stan­ta, nava Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră fiind desem­na­tă coor­do­na­tor la fața locu­lui”, au trans­mis repre­zen­tanţii Găr­zii de Coas­tă. (sur­sa: ziuaconstanta.ro).

UPDATE: Citiți și Iată cine sunt per­soa­ne­le dis­pă­ru­te în Marea Nea­gră (ordinea.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply