ORADEA, orașul ‘Art Nouveau’, în care s‑au investit până acum 240 de milioane de euro! [VIDEO]

0
277

Ora­dea, cel mai efi­cient și sigur oraș din Româ­nia, ora­șul cu cea mai efi­cien­tă admi­nis­tra­ție, cei mai veseli oameni de la noi și sin­gu­ra loca­li­ta­te din țara noas­tră care face par­te din rețea­ua ora­șe­lor ”Art Nou­veau”. Ilie Bolo­jan este pri­ma­rul Ora­dei… Ascultați‑l!

Vă invi­tăm să vizio­nați și ilus­tra­ți­i­le excep­țio­na­le rea­li­za­te de Adri­an Samo­ilă, aici: http://bornintransylvania.ro/portofoliu/gallery/centrul-istoric-oradea/


COMENTARII:

Ioni­ţă Gabrie­la: Secre­tul unei admi­nis­tra­ții efi­cien­te: Copi­e­rea bune­lor prac­tici, spu­ne un pri­mar inte­li­gent si har­nic.
Con­firm: Ora­dea, oraș curat, clă­diri recon­di­țio­na­te și o arhi­tec­tu­ră deo­se­bi­tă, oameni lumi­noși, par­curi largi, tram­va­ie moder­ne, alei pie­to­na­le ș.a.m.d.
De ce Man­ga­lia e gri???


Man­ga­lia News, 03.02.2019. (sur­se: Fb și PRO TV, emi­siu­nea ”Româ­nia, te iubesc!”).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele