Minorul din Tuzla care dispăruse de acasă, a fost găsit la Brăila!

0
193
Booking.com

În noap­tea de vineri spre sâm­bă­tă, 8 spre 9 febru­a­rie a.c., în jurul orei 00.00, la sedi­ul pos­tu­lui de poli­ție Tuz­la s‑a pre­zen­tat o feme­ie care a sesi­zat fap­tul că, la data de 8 febru­a­rie, în jurul orei 12:00, fiul aces­te­ia, ASĂVOAIA PETRUȚ-CIPRIAN, în vâr­stă de 12 ani, a ple­cat de la domi­ci­liu, iar de atunci nu a mai reve­nit. Fami­lia a lan­sat și în medi­ul onli­ne un apel pen­tru ca oame­nii să o aju­te să-și găseas­că fiul, o ști­re fiind scri­să și de coti­dia­nul Repli­ca (vezi ști­rea AICI).

Aces­ta a fost găsit în Brăi­la.

Din infor­ma­ți­i­le noas­tre, copi­lul ple­ca­se de aca­să cu un alt minor, de 14 ani, care e cunos­cut de poli­țiști cu ple­cări repe­ta­te. În urma cer­ce­tă­ri­lor, poli­țiș­tii au des­co­pe­rit fap­tul că cel de 14 ani mai ple­ca­se de aca­să, fiind găsit la Brăi­la la tatăl lui, părin­ții fiind des­păr­tiți. În momen­tul în care poli­tiș­tii con­stăn­țeni au sunat la Poli­ția muni­ci­pi­u­lui Brăi­la, toc­mai ce pri­mi­se­ră un apel 112 de la un băr­bat care spu­nea că a găsit un copil rătă­cit pe străzi. (replicaonline.ro).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele