Invitație la Balul anual de caritate Rotary Club Mangalia

0
928

Balul anu­al de cari­ta­te Rota­ry Club Man­ga­lia va avea loc sâm­bă­tă, 23 febru­a­rie, la Hanul Raci­lor, în Olimp.

Măști vene­ție­ne, anii ‘20, sau ori­ca­re ar fi tema balu­lui nos­tru, aces­ta se adre­sea­za tutu­ror locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei, pri­e­te­ni­lor Man­ga­li­ei și ori­că­rei per­soa­ne care doreș­te să facă dona­ții pen­tru comu­ni­ta­tea ora­șu­lui nos­tru.

Pro­iec­tul prin­ci­pal pe care‑l vom sus­ti­ne anul aces­ta este:

Con­struc­tia unui așe­ză­mânt pen­tru seni­ori, în sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc.

Pro­iec­tul se va rea­li­za impre­u­na cu Rota­ry Club Ufe­nan Swit­zer­land si cu Aso­ci­a­tia Vere­in Medi­ka­men­ten-Medi­zi­nal-und Spi­tal­ge­ra­te-Hil­fe fur Ruma­nien, ambe­le din Elve­tia.

Mai mul­te deta­lii, la pre­șe­din­ta Clu­bu­lui Rota­ry Man­ga­lia de anul aces­ta, doam­na Lili­a­na Danie­la Beche­ru.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply