Ce faci când te dor OVALELE? — Sfaturi de la Silviu Iliuță

0
269
Booking.com

Ce faci când te dor OVALELE? — Sfa­turi de la Sil­viu Iliu­ță.

Doam­nă,
1. E trist să ți se infla­meze ova­lul. Poa­te să devi­nă rot­und, iar ăsta e ulti­mul lucru pe care îl vrem.
2. Fap­tul că dori­ti ule­iuri esen­ti­a­le pen­tru tra­ta­rea lui, in loc sa mer­geti la medic, ne spu­ne clar ca aveti pro­ble­me si la pătrat. La cap mă refer, care tre­bu­ia să fie rot­und. Si nu mai gan­di­ti atat cu tri­un­ghiul!

Nu sun­teti sin­gu­ră:

3. Asta ar fi sora dvs. gea­mă­nă. In ori­ce caz, daca mai sim­ti­ti ca va intea­pa ova­lul,  cal­cu­lati repe­de aria lui, apoi luati drept­un­ghiul ala pe care scrie “card de sana­ta­te” si mer­geti la omul ala cu cap rot­und, in halat alb. Lasati nai­bii feme­i­le alea de pe gru­pu­ri­le de Face­bo­ok care au capul mul­ți­me vidă si vand ule­iuri fra­ie­ri­lor. Ule­iu­ri­le sunt bune pen­tru pra­jit si sala­te, nu pen­tru dure­rea in for­me geo­me­tri­ce.

Sil­viu.


Nu da banii pe pros­tii, ia carti iubi­tei, de Valentine’s!

FOLLOW SI LIKE PE FACEBOOK: Sil­viu Iliuta–cronicipebune
Toa­te trei volu­me­le SE POT ACHIZITIONA NUMAI DE AICI. SAU FURA DE LA PRIETENI. Diver­se vari­an­te de pache­te pen­tru volu­me­le 1, 2, 3: PE ACEST LINK

Frag­ment: „Iubi­ta mea, sunt beat. De două ore stau ascuns în toa­le­tă şi tre­sar la fie­ca­re băta­ie în uşă. Zac aici, pe jos, nu pen­tru că simt o plă­ce­re deo­se­bi­tă de a sta cu cos­tu­mul meu din liceu pe uri­na de pe jos, ci pen­tru că nu am găsit altă cale. De dimi­nea­ţă beau. Beau încon­ti­nuu, cu nea­mu­ri­le tale, cu naşii, cu nea­mu­ri­le mele, cu niş­te vecini, cu tre­că­to­rii, cu veci­nii.

M-a tăi­at tac-tu! De aia beau, să uit. Şi să sper că n-a făcut-o intenţio­nat. Ves­tea bună e că de când beau mi s-a oprit sân­ge­ra­rea. A, şi mai e una: sec­tanţii ăia au vân­dut patru aspi­ra­toa­re şme­che­re, de mii de dolari, rude­lor tale. Ceea ce e bine pen­tru că am câş­ti­gat comi­sion o cutie de deter­gent. Nu te îngri­jo­ra, în patru­zeci și opt de rate luna­re sca­pă de zece la sută din cos­tul total, apoi îl pot da îna­poi.

I-am pupat în mod egal pe toţi, şi pe ai tăi, şi pe ai mei. Am mai tur­nat în mine şi câte­va paha­re cu şam­pa­nie, de unde şi inco­e­renţa.

Mătu­şa ta mi-a zis:
– Mân­ca-l-ar mătu­şa de băi­at! Bine ai venit în fami­lie!
Şi m-a pupat pe gură. Am vrut să îţi zic eu pri­mul, în caz că o să afli pes­te ani.

NU am o aven­tu­ră cu mătu­şa ta şi… NU vreau una! Nu pen­tru că nu o găsesc atrac­ti­vă, să nu mă înţe­legi greşit, nu am nimic per­so­nal cu ea. Doar că mus­ta­ţa ei îmi adu­ce amin­te de tatăl tău.

NU o să merg în vizi­tă de Cră­ciun aca­să la ea, asta ca să ştii de acum.

Acum,iubita mea, citesc cita­te­le mâzgă­li­te pe pereţi. Cred că avem mulţi psi­ho­pa­ţi în fami­lie. Unul a scris cu lite­re roşii, mari: DE CEEEEE, DOAMNEEEE? Cred, de fapt sunt sigur, că e tac-tu.

Altul a scris: CIORBADE RAHAT, FRIPTURATARE, SARMALELEORIBILE. Cred că e buni­ca.

Apoi, am con­ve­nit că nu ascul­tăm mane­le la nun­tă? Am con­ve­nit! Şi de două ore avem numai mane­le.

– Decât două-trei pie­se pen­tru pri­e­te­nii mei din arma­tă! „Hai, libe­ra­re!“ a zis tatăl tău. După care s-a uitat urât la mine şi m-a între­bat:
– Nu e însăr­ci­na­tă fata mea, nu? Aţi glu­mit voi. Haha­hah!

Unchiul meu a dat mâna cu Make­le. După ce l-a atins, și-a scui­pat în pal­mă şi s-a şters pe căma­şă jumă­ta­te de oră.

Ray dansea­ză cu mătu­şa ta. Nu sunt sigur că nu îl vio­lea­ză până dimi­nea­ţă.”


Man­ga­lia News, Luni, 11.02.2019. Citiți și: 

Cum se cal­că scu­te­ce­le? – Sfa­turi de la Sil­viu Iliu­ță


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele