MESAJE DE ANUL NOU
  pentru cotidianul online Mangalia News

  0
  329

  Man­ga­lia News: Dragi pri­e­te­ne, dragi pri­e­te­ni, 
  Vă mul­țu­mim pen­tru ură­ri­le fru­moa­se pe care le-am pri­mit și le pri­mim în con­ti­nu­a­re de la voi în aces­te zile. Vă mul­țu­mim pen­tru că ne-ați fost ală­tu­ri în anul care și‑a luat rămas bun de la noi și dorim ca Noul An să vă adu­că: Sănă­ta­te, mult Noroc și cât mai mul­te Bucu­rii! Cu mul­tă Dra­gos­te, #Man­ga­li­a­News

  Aure­lia Lăpu­şan: 2018 a fost un an bun. Ne-am spo­rit numă­rul mono­gra­fi­i­lor cu încă una, am pre­gă­tit pen­tru tipar alta, am edi­tat revis­te, am orga­ni­zat eve­ni­men­te. Ne-am bucu­rat, am plâns, am iubit, dar am avut mereu ală­tu­ri fami­lia și pri­e­te­nii. Pen­tru 2019 vrem să fie tot așa. Cu sănă­ta­te, cu spor în toa­te. 
  LA MULTI ANI BUNI, OAMENI FRUMOȘI DE LÂNGĂ NOI!

  MN: Mulți, mulți ani de-acum îna­in­te, să fiți sănă­toși, în pute­re, ca să ne bucu­răm de Ope­ra dum­ne­a­voas­tră, a ”Echi­pei Lăpu­şan”! 👏👏👏 Vă îmbră­ți­șăm și Vă iubim! Și noi, cei de la #Man­ga­li­a­News 🙂

  Dorin Popes­cuAle­se urări de împli­niri și rea­li­zări, în 2019, pen­tru “Man­ga­lia News”!
  Un An Nou bine­cu­vân­tat! MN să cre­as­că spor­nic în efi­cien­ță, cre­di­bi­li­ta­te și audien­ță!
  LA MULȚI ANI!

  MN: Mul­țu­mim pen­tru ură­ri­le deo­se­bi­te, sti­ma­te dom­nu­le Pro­fe­sor. Numai Împre­u­nă Vom Reu­și! Vă mul­țu­mim, în mod spe­cial, pen­tru accep­tul cola­bo­ră­rii cu Man­ga­lia News. SEMNE BUNE, ANUL ARE🙂 La anul și La Mulți Ani!

  Ele­na BotezMan­ga­lia News, din Rave­na, un sin­cer: La multi ani fru­mo­si, rea­li­zari si mul­ta sana­ta­te. Un an 2019 plin cu reu­și­te în toa­te acti­vi­tă­ți­le pro­pu­se. Un an 2019 cand putem deve­ni mai buni, mai corecți, dar în spe­cial mult mai uniți!

  MN: Mul­țu­mim pen­tru ură­ri­le tare fru­moa­se, doam­na Ele­na. La mulți ani, cu sănă­ta­te și bucu­rii și dum­ne­a­voas­tră! Pri­miți o pro­vo­ca­re pen­tru 2019? Fiți cores­pon­den­tul nos­tru la Rave­na! 🙂 Aveți aco­lo, în Bazi­li­ca San Vita­le, rea­le comori de Cul­tu­ră și Civi­li­za­ție, pe care, ne-am bucu­ra să le pre­zen­tăm împre­u­nă citi­to­ri­lor coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News.

  Bra­tes­cu Ele­na: La mulți ani, Man­ga­lia News! Con­ti­nu­ați să exis­tați, pen­tru locu­i­to­rii ora­șu­lui, sun­teti nece­sari și obiec­tivi! Toa­te cele bune!

  MN: Mul­țu­mim pen­tru apre­ci­eri, dis­tin­să doam­nă Ele­na Bra­tes­cu. Știți că for­măm, împre­u­nă, o Echi­pă și așa vom fi și de acum îna­in­te! Să reîn­vie Spi­ri­tul Civic!

  Vivi­a­na Dra­gu: La multi ani! Sun­teti buni!

  MN: La mulți ani, cu sănă­ta­te și bucu­rii! Numai împre­u­nă sun­tem buni! 😉

  Lia Cris­ti­an: La mulți ani, feri­ciți și sănă­toși, împre­u­nă cu cei dragi! 🍀🍸🍰😘

  Cris­ti­na Ena­che: Un an nou plin de rea­li­zări, sănă­ta­te și fie ca toa­te ide­a­lu­ri­le să vi se înde­pli­neas­că! La Mulți ani, cu bine!

  Ana Maria Man­taLa multi ani! Sana­ta­te, bucu­rii si suc­ces in toa­te!

  MNLa mulți ani, Ele­na, repor­te­rul nos­tru de teren! 🙂 2019 să fie un an bun, cu sănă­ta­te și bucu­rii! Numai bine! #Man­ga­li­a­News.

  Ele­na StroeMul­tu­mesc, Man­ga­lia News! Va mul­tu­mesc, dom­nu­le pro­fe­sor! Sunt ono­ra­ta! Anul 2019 sa va adu­ca mult suc­ces in acti­vi­ta­te si impli­niri pe toa­te pla­nu­ri­le! La multi ani!

  MNLa mulți ani! 2019 să fie un an bun, cu sănă­ta­te și bucu­rii! Numai bine și… Ținem aproa­pe! 🙂 #Man­ga­li­a­News.

  Nico­le­ta Cia­chirFoar­te aproa­pe! 😃😊 Iubesc Man­ga­lia! La multi ani, cu impli­niri si tot ce va dori­ti!


  Man­ga­lia News, 1 Ianu­a­rie 2019.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele