La concursul județean „Performanţă în meserie”, elevii Colegiului Economic Mangalia au obținut premii valoroase

  0
  798

  În data de 13 decem­brie 2018, ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, au par­ti­ci­pat la con­cur­sul pe mese­rii „Per­for­manţă în mese­rie” care s‑a aflat la a IV‑a edi­ţie, fiind orga­ni­zat de Lice­ul Teh­no­lo­gic „Vir­gil Mad­gea­ru” din Con­stanţa.

  Con­cur­sul s‑a desfă­şu­rat la res­ta­u­ran­tul hote­lu­lui Flo­ra din Mama­ia, pe trei secţiuni.

  La acest con­curs, ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia au obţi­nut urmă­toa­re­le pre­mii:

  1. La secţiu­nea „Recla­ma, sufle­tul come­rţu­lui”, cali­fi­ca­rea  Teh­ni­cian în acti­vi­tă­ţi de come­rţ, ele­va Ilie Andre­ea Car­men, coor­do­na­tă de prof. Matei Lore­da­na, a obţi­nut locul I, iar ele­vul Bur­că Ionuţ Dra­goş, coor­do­nat de prof. Cio­bă­nel Ralu­ca Simo­na, a obţi­nut menţiu­ne.

  2. La secţiu­nea „Arta de a servi zâm­bind”, (mese­ria de ospă­tar), ele­va Jechil Roxa­na Nico­le­ta, coor­do­na­tă de prof. Apos­tu Gabrie­la, a obţi­nut locul al II-lea.

  3. La secţiu­nea „Magia gar­ni­tu­ri­lor pes­că­reşti”, (mese­ria de bucă­tar), ele­vii Nedel­cu Săn­di­ţa Geor­gi­a­na şi Mus­ta­fa Erdal, coor­do­na­ţi de prof. Jin­ga Roxa­na, au obţi­nut locul al III-lea.

  Din comi­sia de eva­lu­a­re au făcut par­te pro­fe­sori de la toa­te lice­e­le par­ti­ci­pan­te, iar din par­tea Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia au eva­lu­at urmă­toa­re­le cadre didac­ti­ce: prof. Sta­ma­tin Car­men Lili­a­na, prof. Chi­ri­ca Ele­na şi prof. Popa Gabrie­la.


  Man­ga­lia News, 19.12.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele