I‑AȚI VĂZUT? DISPĂRUȚI DE LA DOMICILIU! ANUNȚAȚI POLIȚIA!

0
1048

AŢI VĂZUT‑O?

Poli­ţi­ş­tii au fost sesi­za­ţi cu pri­vi­re la dis­pa­ri­ţia numi­tei IRINA VASILE, în vâr­stă de 26 de ani, din ora­șul Bănea­sa, jude­țul Constanța.

La data de 29 august a.c., aceas­ta a ple­cat de la domi­ci­liu, fără a reve­ni până în prezent.

SEMNALMENTE 

Înă­lţi­me 1,55 m, gre­u­ta­te 45 de kilo­gra­me, păr negru, față ova­lă, ochi căprui.

ÎMBRĂCĂMINTE

La data ple­că­rii era îmbră­ca­tă cu pan­ta­lon scurt de culoa­re gri, blu­ză crem și papuci albaștri.

Cetă­ţe­nii care pot fur­ni­za ori­ce infor­ma­ţii în legă­tu­ră cu aceas­tă per­soa­nă sunt ruga­ţi să con­tac­te­ze Poli­ția ora­șu­lui Bănea­sa, tel. 0241/ 850198 sau Dis­pe­ce­ra­tul IPJ Con­stan­ța, tel. 0241.611364, int.20005.


L‑AŢI VĂZUT?                                          

Poli­ţi­ş­tii au fost sesi­za­ţi cu pri­vi­re la dis­pa­ri­ţia lui GEORGE-DANIEL ȘERBAN, în vâr­stă de 34 de ani, din ora­șul Cer­na­vo­dă, jude­țul Constanța.

La data de 1 sep­tem­brie a.c., aces­ta a ple­cat de la adre­sa de domi­ci­liu, fără a reve­ni până în prezent.

SEMNALMENTE 

Înă­lţi­me 1,60 m, gre­u­ta­te 40 de kilo­gra­me, păr roș­cat, față rot­un­dă, ochi negri.

ÎMBRĂCĂMINTE

Nu se cunosc obiec­te­le de ves­ti­men­ta­ție pe care le pur­ta la data plecării.

Cetă­ţe­nii care pot fur­ni­za ori­ce infor­ma­ţii în legă­tu­ră cu aceas­tă per­soa­nă sunt ruga­ţi să con­tac­te­ze Poli­ția ora­șu­lui Cer­na­vo­dă, tel. 0241/ 238120, sau Dis­pe­ce­ra­tul IPJ Con­stan­ța, tel.0241.611364, int.20005.


Man­ga­lia News, 08.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply