Elena Udrea a născut, astăzi, în Costa Rica!

0
1813

Ele­na Udrea a năs­cut, astăzi, în Cos­ta Rica!

Ele­na Udrea a năs­cut, astăzi, o feti­ţă, iar iubi­tul ei, Adri­an Ale­xan­drov, a fost luat prin sur­prin­de­re de naș­te­rea îna­in­te de ter­men a fetiței sale.

Fos­tul minis­tru al Dezvol­tă­rii, con­dam­na­tă la 6 ani de puş­că­rie, a năs­cut cu o lună și o săp­tămâ­nă mai devre­me decât data anun­ța­tă.

Ale­xan­drov a decla­rat, pen­tru revis­ta VIVA!, că feti­ța este per­fect sănă­toa­să și că el va ple­ca spre Cos­ta Rica în cel mai scurt timp.

Ele­na Udrea a fugit în Cos­ta Rica, în febru­a­rie, cu câte­va luni îna­in­te de a fi con­dam­na­tă la șase ani de închi­soa­re în dosa­rul Gala Bute. De aco­lo a anun­țat și ves­tea că este însăr­ci­na­tă, infor­mea­ză libertatea.ro.

Nume­le Ele­nei Udrea figu­rea­ză în alte trei dosa­re pena­le: „Micro­soft”, „Hidro­e­lec­tri­ca” şi „BRD”. (sur­sa: cugetliber.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele