#AnunturiMangaliaNews:
ANGAJĂRI — cereri, oferte, IMOBILIARE — Terenuri, Case, Vile, Apartamente, Autoturisme, Yachturi, Produse si Servicii locale

0
1184

#ANUN­TU­RI­Man­ga­li­a­News:
IMOBILIARE — case, vile, apar­ta­men­te, gar­so­ni­e­re, tere­nuri,
AUTOTURISME, moto­ci­cle­te, pie­se, acce­so­rii,
YACHTURI, bărci cu motor, acce­so­rii,
ANGAJĂRI – Cereri și ofer­te de locuri de mun­că, 
Anun­turi diver­se, pro­du­se si ser­vi­cii loca­le! 

Pe adre­sa de e‑mail a redac­ți­ei [email protected] sau pe cea de Con­tact, puteti tri­mi­te cere­ri­le și ofer­te­le din zona Man­ga­lia și sudul lito­ra­lu­lui, dar și din țară și de pes­te hota­re! Le vom publi­ca, în con­di­ții con­trac­tu­a­le, pe pri­ma pagi­nă a coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, aici: www.mangalianews.ro

Man­ga­lia News – Anun­turi diver­se – Pro­du­se și Ser­vi­cii loca­le!

CINE NI SE ALĂTURĂ, CÂȘTIGĂ!


UPDATE: Am lan­sat recent și Gru­pul public 

#Anun­tu­ri­Man­ga­li­a­News

Puteți deve­ni mem­bru al gru­pu­lui, cu un sim­plu cli­ck, AICI: https://goo.gl/7ncBQ7


Man­ga­lia News, 07.07.2018. (repu­bli­ca­re: 18.09.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply