Ansamblul Profesionist BANATUL din Timișoara, cu soliștii Liliana Laichici și Boban Constantinovici — Suită de dansuri populare sârbești [VIDEO]

0
929

Lili­a­na Lai­chi­ci, renu­mi­ta solis­tă de muzi­că popu­la­ră bănă­țea­nă, ală­tu­ri de vir­tu­o­zul acor­de­o­nist Boban Con­stan­ti­no­vici și Ansam­blul Pro­fe­si­o­nist BANATUL, în spec­ta­col, la Timi­șoa­ra. Admi­ra­bi­lă sui­tă de cân­te­ce și dan­suri popu­la­re sâr­bești!

Rea­li­za­tor: ETNO TV.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply