ZIUA MONDIALĂ A KUNG-FU: Demonstraţie de Arte Marțiale, în faţa Casei Tineretului din Mangalia

0
622

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE KUNG-FU. ZIUA MONDIALĂ A KUNG-FU, 25 AUGUST 2018, MANGALIA, ROMANIA.

Sâm­bă­tă, 25 August la Man­ga­lia, în faţa Casei Tine­re­tu­lui, la sen­sul gira­to­riu, se va desfă­şu­ra o demon­stra­ţie de Kung-Fu, cu oca­zia săr­bă­to­ri­rii „Zilei Mondi­a­le a Kung-Fu”. Pro­gra­mul demon­stra­ţi­ei este urmă­to­rul:

-16.00–16.15: Des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă. Pre­zen­ta­rea par­ti­ci­panţi­lor.
‑16.15–16.30: Exer­ci­ţii de încă­l­zi­re gene­ra­lă, spe­ci­fi­că şi de Qi-Kung. Exer­ci­ţii din Şcoa­la căde­rii „Shu­ai Jiao”.
‑16.30–17.30: Pre­zen­ta­rea teh­ni­ci­lor de bază de lup­tă şi autoa­pă­ra­re din Kung-Fu:
‑Teh­nici de bază din Sti­lul Tra­di­ţio­nal „Zha-Quan” (Boxul Umbrei).
‑Teh­nici de bază din Sti­lul Tra­di­ţio­nal „Taiji-Quan”, şcoa­la „Yang” (Boxul Supre­mei Per­fe­cţiuni).
‑Teh­nici de lup­tă din Şcoa­la Tra­di­ţio­na­lă „Hu-Quan” (Şcoa­la Tigru­lui).
‑Teh­nici de lup­tă din Şcoa­la Tra­di­ţio­na­lă „She-Quan” (Şcoa­la Şar­pe­lui).
‑Lup­ta tra­di­ţio­na­lă între şar­pe şi tigru.
‑Teh­nici de autoa­pă­ra­re din Şcoa­la Tra­di­ţio­na­lă „Qin­na”.
‑Teh­nici de lup­tă din Şcoa­la Tra­di­ţio­na­lă „Jian” (Sabia lun­gă).
‑Teh­nici de lup­tă din Şcoa­la Tra­di­ţio­na­lă „Erjie-Gun” (Bas­to­nul cu două seg­men­te).
‑17.30–17.40: Lup­tă libe­ră „Shu­ai Jiao” (Wres­tling chi­ne­zesc). Meciuri între spor­tivi.
‑17.40–17.50: Lup­ta spor­ti­vă „Tuishou” (Teh­ni­ca „mîini lipi­cioa­se”). Meciuri între spor­tivi.
‑17.50–18.00: Lup­tă spor­ti­vă cu mîi­ni­le goa­le „Light-Figh­ting San­da”. Meciuri între spor­tivi.
‑18.00–18.10: Lup­tă spor­ti­vă cu bas­to­nul cu două seg­men­te „Erjie-Gun”. Meciuri între spor­tivi.
‑18.10–18.20: Lup­tă spor­ti­vă cu mîi­ni­le goa­le „San­da Non-Con­tact”. Meciuri între spor­tivi.
‑18.30–18.45: Lup­tă spor­ti­vă cu mîi­ni­le goa­le „San­da”. Meciuri între spor­tivi.
‑18.45–19.00: Lup­ta spor­ti­vă „Total-Con­tact Figh­ting”. Meciuri între spor­tivi.
‑19.00: Fes­ti­vi­ta­tea de închi­de­re.

Vă aştep­tăm la demon­stra­ţie!

Kung-Fu pen­tru tine!

Flo­rin Ior­da­noa­ia, antre­nor Kung-Fu, Maes­tru 6 Duan Cen­tu­ra nea­gră.


Man­ga­lia News, luni, 20.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply