Sub Semnul Centenarului
- Spectacol Eveniment, în Piața Ovidiu din Constanța

0
558

Sub Sem­nul Cen­te­na­ru­lui — Spec­ta­col eve­ni­ment, dedi­cat CENTENARULUI MARII UNIRI, ce se va des­fă­șu­ra sâm­bă­tă, 25 august 2018, înce­pând cu ora 21.30, în Pia­ța Ovi­diu din Con­stan­ța.

Vor urca pe sce­nă: renu­mi­tul vio­lo­nist Gabriel Cro­i­to­ru, ce va adu­ce la malul mării cele­bra VIOARĂ A MAESTRULUI GEORGE ENESCU, sopra­na Iri­na Baianț, nai­stul Ghe­or­ghe Rizea, elev al maes­tru­lui Ghe­or­ghe Zam­fir, inter­pre­ta de muzi­că popu­la­ră Ruxan­dra Pituli­ce, sufle­tul cân­tu­lui popu­lar și patri­o­tic Veta Biriș, doam­na Dobro­gei — Ane­ta Stan, îndră­gi­tul solist de muzi­că popu­la­ră, Dinu Ian­cu Sălă­ja­nu, în com­pa­nia extra­or­di­na­ră a Orches­trei Sim­fo­ni­ce Bucu­rești — Bucha­rest Sym­phony Orches­tra.

INTRAREA LIBERĂ.


Man­ga­lia News, 21.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply