Schimbare FĂRĂ PRECEDENT în activitatea agenților economici — Obligația pe care toți trebuie să o respecte

0
527

Con­tri­bu­a­bi­lii mari sau mij­lo­cii tre­bu­ie să se dote­ze cu apa­ra­te de mar­cat cu jur­nal elec­tro­nic, până la 1 sep­tem­brie, potri­vit unui comu­ni­cat al Minis­te­ru­lui Finanţe­lor remis luni AGERPRES.

Intenţia Minis­te­ru­lui Finanţe­lor Publi­ce este ca acest pro­ces să se deru­le­ze fără afec­ta­rea acti­vi­tă­ţii ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici, urmând ca, până la fina­li­za­rea imple­men­tă­rii noi­lor apa­ra­te de mar­cat, orga­ne­le de con­trol abi­li­ta­te să deru­le­ze o serie de acţiuni de tip pre­ven­tiv şi de îndru­ma­re”, pre­ci­zea­ză sur­sa citată.

În 24 mai, a fost apro­ba­tă Ordo­nanţa de urgenţă a Guver­nu­lui nr. 44/2018 potri­vit căre­ia ope­ra­to­rii eco­no­mici sunt obli­ga­ţi să se dote­ze cu apa­ra­te de mar­cat cu jur­nal elec­tro­nic. Ast­fel, măsu­ra tre­bu­ie imple­men­ta­tă de con­tri­bu­a­bi­lii mari sau mij­lo­cii, până la 1 sep­tem­brie 2018 şi de către con­tri­bu­a­bi­lii mici, până la 1 noiem­brie 2018.

Ter­me­ne­le de 1 sep­tem­brie 2018, res­pec­tiv 1 noiem­brie 2018 sunt ter­me­ne finale.

Citeș­te mai mult aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply