Ruinele cetății Callatis s‑au extins »
Imagini incredibile de pe stadionul din Mangalia, acolo unde au jucat Denis Alibec sau Cristi Săpunaru FOTO/VIDEO

0
495

GSP.RO: Ima­gini incre­di­bi­le de pe sta­dio­nul din Man­ga­lia, aco­lo unde au jucat Denis Ali­bec sau Cristi Săpu­na­ru.

Fără fotbal la nivel de seni­ori de mai bine de 3 ani, Man­ga­lia rămâ­ne, ușor, și fără sta­dio­nul care altă­da­tă era prin­tre cele mai admi­ra­te din Liga a 2‑a.

Auto­ri­tă­ți­le au lăsat în para­gi­nă are­na de 5000 de locuri, care se află la doi pași de Ceta­tea Cal­la­tis și la mai puțin de 200 de metri de fale­za Man­ga­lia.

Plin de buru­ieni, cu gar­du­ri­le și tri­bu­ne­le mân­ca­te de rugi­nă, iar gazo­nul uscat, sta­dio­nul mai găz­du­ieș­te doar par­ti­de de juni­ori. Nici ele nu au cum să se des­fă­șoa­re în con­di­ții nor­ma­le.

Ion Căci­u­la­ru, fos­tul fotba­list și antre­nor al Cal­la­ti­su­lui, e sin­gu­rul care se zba­te pen­tru a ține în picioa­re sta­dio­nul. E neplătit și cere auto­ri­tă­ți­lor să finan­țe­ze îngri­ji­rea are­nei. “Doar vreo doi litri de ben­zi­nă am pri­mit anul tre­cut pen­tru a tun­de gazo­nul”, spu­nea aces­ta în ianu­a­rie 2017.

GSP a vizi­tat are­na de la malul mării, iar ima­gi­ni­le sur­prin­se nu fac cin­ste Dire­cţi­ei de Cul­tu­ră şi Sport din cadrul Pri­mă­ri­ei și nici Direc­ți­ei de Gos­po­dă­ri­re, care își pasea­ză pro­ble­ma.

GALERIA FOTO, aici: gsp.ro/fotbal/liga‑b/video-foto-ruinele-cetatii-callatis-s-au-extins-imagini-incredibile-de-pe-stadionul-din-mangalia


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply