Reabilitarea Grădinii de vară Farul, pe ordinea de zi suplimentară a ședinței extraordinare a CL Mangalia

0
836

Rea­bi­li­ta­rea Gră­di­nii de vară Farul și a stră­zi­lor afe­ren­te, se află pe ordi­nea de zi supli­men­ta­ră a ședin­ței extra­or­di­na­re a CL Man­ga­lia de astăzi, marți, 28 august. Ședin­ța va avea loc la ora 15.00, în sala de întru­niri a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia.

Docu­men­te: Faza DALI gra­di­na de vara   Faza DALI strazi afe­ren­te gra­di­na de vara

De remar­cat valoa­rea inves­ti­ți­i­lor pro­pu­se: 9.785.165 lei, adi­că pes­te 2.100.000 de Euro, pen­tru rea­bi­li­ta­rea Gră­di­nii de vară Farul și alți 9.800.000 lei, cca 2.100.000 Euro, pen­tru sis­te­ma­ti­za­rea pe ver­ti­ca­lă a stră­zi­lor afe­ren­te Gră­di­nii de vară, muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, jude­țul Con­stan­ța (str. Roze­lor, Ște­fan cel Mare și 1 Decem­brie)!

Cele­lal­te punc­te afla­te pe ordi­nea de zi pot fi con­sul­ta­te aici: Ședin­ță extra­or­di­na­ră a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia. Pe ordi­nea de zi, și pro­iec­tul Șco­lii Gala Galac­tion. CONVOCATOR


Man­ga­lia News, 28.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply