Radu Cristian: În această dimineață, a avut loc demolarea unui zid ridicat ilegal pe domeniul public, la o terasă din Portul turistic [Foto/VIDEO]

1
2074

Radu Cris­ti­an: “În aten­ția locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia!

În aceas­tă dimi­nea­ță, a avut loc demo­la­rea unui zid ridi­cat ile­gal pe dome­ni­ul public, la o tera­să din Por­tul turis­tic, pe digul către farul geno­vez. În peri­oa­da urmă­toa­re, vom con­ti­nua acțiu­ni­le de ridicare/demolare a chi­oș­cu­ri­lor și altor con­struc­ții care ocu­pă abu­ziv dome­ni­ul public, în oraș și sta­țiuni. Vă mul­țu­mesc pen­tru înțe­le­ge­re!” 


Man­ga­lia News, Joi, 9 august 2018. (sur­se: Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Ati dara­mat „un zid ile­gal” dom­nu­le pri­mar si ati apro­bat con­struc­tii ile­ga­le a nume­roa­se tera­se, res­ta­u­ran­te hote­luri, direct pe pla­ja! Pla­ja care este obiec­tiv turis­tic de inte­res natio­nal. Asa ceva nu se poa­te si nu este per­mis ata­ta timp cat pla­ja pier­de an de an teren iar cu con­struc­ti­i­le astea odi­oa­se aproa­pe ca ati inju­ma­ta­tit tere­nul afe­rent pla­jii!
    Dara­mati gara­je­le auto­ri­za­te de ani si ani de zile ale oame­ni­lor si con­stru­i­ti mas­to­don­ti de beton direct pe pla­ja! Ura­ta trea­ba. Am vrea sa stim si noi care din­tre con­si­li­e­rii locali au apro­bat aces­te odi­oa­se con­struc­tii si cei care au apro­bat demo­la­rea gara­je­lor. Faceti va rog public aces­te voturi ca sa stie si Man­ga­li­o­tii pe cei care le apa­ra si pro­mo­vea­za inte­re­se­le lor sau inte­re­se­le gru­pu­ri­lor de afa­ceri. Sa stie data vii­toa­re pe cine si de ce sa‑l mai vote­ze.

Leave a Reply