Burse acordate de ACSS Callatis Mangalia. 
“Fotbal fără școală nu există!”

0
1019

Bur­se acor­da­te de ACSS Cal­la­tis Man­ga­lia: 🏆“Fotbal fără școa­lă nu există!” 📖

💙Înce­pând de astăzi, lan­săm un nou proiect! 💙

🏆“Fotbal fără școa­lă nu există!” 📖

Cel mai bun juni­or la învă­ță­tu­ră, care dove­deș­te o pre­zen­ță ire­pro­șa­bi­lă, devo­ta­ment și seri­o­zi­ta­te la antre­na­men­te si la meciu­ri­le gru­pei sale, va bene­fi­cia de o bine­me­ri­ta­tă bur­să de studiu.

🏅Anul aces­ta avem patru bur­se din buge­tul pro­priu, pre­gă­ti­te pen­tru copi­ii năs­cuți în anii 2004 — 2005 — 2006 — 2007. Valoa­rea bur­se­lor acor­da­te de Clu­bul Spor­tiv Cal­la­tis este de 500 de lei, fie­ca­re. Bur­se­le se vor acor­da pe data de 22 decem­brie 2018.

Tot­o­da­tă îi aștep­tăm ală­tu­ri de noi pe cei care vor să sus­ți­nă pro­iec­te­le noas­tre, cei care vor să facă ceva pen­tru pen­tru juni­o­rii Man­ga­li­ei, pen­tru fotba­lul românesc!

Spon­so­rii Clu­bu­lui Spor­tiv Cal­la­tis sunt: Bis­tro Mari­nas, Cra­ma Mur­far­lar Nept­un și Uni­cre­dit Bank.

💙Cal­la­tis Man­ga­lia este o sta­re de spirit!

💙Hai, Cal­la­tis!

ACSS Cal­la­tis = Aso­ci­a­tia Club Spor­tiv Spi­rit Cal­la­tis, Mangalia.

Pre­șe­din­te, Andrei Pătrașcu.


Man­ga­lia News, luni, 16 iulie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply