AUTOSTRADA Sebeș-Turda se deschide LUNI. Cine taie panglica?

0
372

Ofi­ci­a­lii Com­pa­niei Națio­na­le de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ruti­e­re se pre­gă­tesc pen­tru recep­ția lotu­ri­lor 3 și 4 din autos­tra­da Sebeș-Tur­da.

Șofe­rii vor putea cir­cu­la pe cir­ca 29 km de autos­tra­dă, înce­pând de luni. Sur­se ofi­ci­a­le din cadrul  CNAIR ne-au decla­rat că cei apro­xi­ma­tiv 29 km de autos­tra­dă înde­pli­nesc exi­genţe­le com­pa­niei în ceea ce pri­veş­te pro­ble­me­le de cali­ta­te.

Con­struc­to­rul lotu­lui 3 din autos­tra­da Sebeş-Tur­da a refă­cut anu­mi­te porţiuni, ter­me­nul de fina­li­za­re şi rece­pţie este 30 iulie. Vre­mea favo­ra­bi­lă a per­mis con­struc­to­ri­lor să toar­ne asfalt şi să fina­li­ze­ze ulti­me­le lucrări.

Șofe­rii sunt invi­ta­ţi să taie pan­gli­ca. Cei apro­xi­ma­tiv 29 km de autos­tra­dă sunt între Aiud şi Tur­da, unde se inter­sec­tea­ză cu autos­tra­da Transil­va­nia”, con­form sur­se­lor ofi­ci­a­le din cadrul CNAIR.

Con­ti­nu­a­rea, în capital.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele