Turiștii care aruncă gunoiul pe plajă la Mamaia vor fi amendați. Aplicație prin care oricine poate transmite sesizări legate de curăţenie

0
656

Dece­bal Făgă­dău, pri­ma­rul Con­stanţei, a anun­țat că turiș­tii care arun­că guno­i­ul pe pla­jă la Mama­ia vor fi amen­dați de către Poli­ţia Loca­lă, pre­ci­zând că se va lan­sa și o apli­ca­ţie prin care ori­ci­ne poa­te trans­mi­te sesi­zări lega­te de cură­ţe­nia din sta­ţiu­ne.

Dece­bal Făgă­dău a decla­rat mier­curi că în acest sezon esti­val Poli­ţia Loca­lă va fi extrem de acti­vă în Mama­ia şi în zona cen­tra­lă a Con­stanţei.

Anul aces­ta, Poli­ţia Loca­lă va fi extrem de acti­vă şi în zona sta­ţiu­nii Mama­ia, zona cen­tra­lă, zona turis­ti­că a ora­şu­lui nos­tru. Le-am trans­mis deja celor de la Ape­le Româ­ne, vom avea o întâl­ni­re şi cu uti­li­za­to­rii de pla­jă şi vom înce­pe o cam­pa­nie pen­tru turi­şti, pen­tru că noi dacă găsim pe pla­jă un pet, o cutie de bere, res­turi de ţiga­ră, cine­va va tre­bui să strân­gă, iar alt­ci­ne­va va tre­bui să fie san­cţio­nat. Ori, Ape­le Româ­ne au în momen­tul de faţă în admi­nis­tra­re pla­je­le. Cum îşi setea­ză rela­ţia cu uti­li­za­to­rii de pla­jă, cum mai depar­te uti­li­za­to­rii de pla­jă aran­jea­ză rela­ţia cu turi­ş­tii, pen­tru că toţi pro­duc bani de pe urma aces­tui lanţ comer­ci­al, tre­bu­ie să nu afec­te­ze ima­gi­nea ora­şu­lui şi a sta­ţiu­nii noas­tre”, a afir­mat edi­lul.

El a pre­ci­zat că Pri­mă­ria ca face mai întâi o cam­pa­nie de infor­ma­re, iar apoi va lan­sa o apli­ca­ţie prin care ori­ci­ne poa­te trans­mi­te sesi­zări lega­te de cură­ţe­nia din sta­ţiu­ne, iar Poli­ţia Loca­lă va acţio­na.

Mai mult, în libertatea.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply