PROTEST ÎN EDUCAȚIE, LA MANGALIA!

0
770
https://www.mangalianews.ro/

Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, Sâm­bă­tă, 9 iunie, înce­pând cu ore­le 13:00, un PROTEST PENTRU EDUCAȚIE!

Ele­vii șco­lii, înso­țiți de părinți și de cadre­le didac­ti­ce coor­do­na­toa­re vor pro­tes­ta pe tra­se­ul Șosea­ua Con­stan­ței, nr. 27 (din fața Șco­lii cu cla­se­le pri­ma­re), până în fața Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Sub slo­ga­nul VREAU O ȘCOALĂ!”, galac­ti­e­nii își ara­tă nemul­țu­mi­rea față de retro­ce­da­rea clă­di­rii șco­lii gim­na­zi­a­le din zona Gea­mie, aștep­tând din par­tea Con­si­li­u­lui local și a Pri­ma­ru­lui, găsi­rea unor solu­ții potri­vi­te pen­tru des­fă­șu­ra­rea opti­mă a pro­ce­su­lui instruc­tiv-edu­ca­tiv.

Nemul­țu­mi­rea a fost gene­ra­tă și de fap­tul că cea mai soli­ci­ta­tă școa­lă din oraș, așa cum reie­se din cifre­le la înscri­eri din fie­ca­re an, func­țio­nea­ză de 32 de ani în două loca­luri, cu ciclul pri­mar în două schim­buri, spa­ți­i­le clă­di­ri­lor fiind vechi, mici, impro­prii, cu gru­puri sani­ta­re pla­sa­te în afa­ra clă­di­ri­lor.

Con­stru­i­rea unei școli noi ar tre­bui să fie un impe­ra­tiv pen­tru copi­ii Man­ga­li­ei, așa cum sus­ți­ne cor­pul pro­fe­so­ral și cum sus­țin părin­ții și ele­vii Șco­lii ”Gala Galac­tion”!

Direc­tor,
Prof. Adri­a­na Popes­cu.


Alte arti­co­le des­pre Școa­la ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia:

ISTORIA ȘCOLII GENERALEGALA GALACTIONMANGALIA. (UN ADEVĂR „UITAT”)

Galac­ti­e­nii s‑au sătu­rat de pro­mi­siuni. Vor con­di­ții decen­te pen­tru a învă­ța!

Dis­pu­te între admi­nis­tra­tia loca­lă și părin­tii ele­vi­lor de la Școa­la Gala Galac­tion Man­ga­lia (VIDEO)


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 3 iunie 2018.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele