Ilan Laufer, despre cum aducem bani americani în România [VIDEO]

0
164
Booking.com

Fos­tul minis­tru pen­tru IMM-uri Ilan Lau­fer a pre­zen­tat pro­iec­tul Smart Start USA, cu aju­to­rul căru­ia își pro­pu­ne să adu­că bani ame­ri­cani în Româ­nia.

Știm că Ame­ri­ca este inves­ti­tor în Româ­nia. Avem o schim­ba­re de admi­nis­tra­ție la Washin­gton și Donald Trump este des­chis către noi inves­ti­ții. Este un pro­gram des­ti­nat faci­li­tă­rii acce­su­lui IMM-uri­lor din Româ­nia și Euro­pa de Est. Vom orga­ni­za un Road Show, vom avea 30 de eve­ni­men­te mari. Aștep­tăm să avem între 300 și 800 de antre­pre­nori. Vom con­strui o plat­for­mă. Pro­iec­tul se va lan­sa în luna sep­tem­brie”, a expli­cat Ilan Lau­fer, la Ante­na 3. 

Sur­sa: antena3.ro/economic


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele