Bună dimineaţa, România! Astăzi este Ziua Drapelului Național [VIDEO]

0
609

Bună dimi­nea­ţa, Româ­nia! 
Astăzi este Ziua Dra­pe­lu­lui Națio­nal.

Drum bun, drum bun, toba bate, drum bun, bravi români, Ura!
Cu sacul legat în spa­te, cu armele‑n mâini, Ura!
Stea­gul să luceas­că, stea­gul, pen­tru el tră­im,
Țara să-nflo­reas­că, țara, pen­tru ea murim, drum bun!

Urmă­riți sec­venţe din fil­mul “Pen­tru patrie”, în regia mare­lui nos­tru regi­zor Ser­giu Nico­la­es­cu.

Melo­dia “Drum bun” este inter­pre­ta­tă de corul Ansam­blu­lui “Doi­na” al Arma­tei.

Dra­pe­lul Naţio­nal evo­că tre­cu­tul de lup­tă al popo­ru­lui român pen­tru liber­ta­te.

Cin­ste ero­i­lor noș­tri!

Minis­te­rul Apa­ra­rii Natio­na­le, Roma­nia — www.mapn.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply