ALERTĂ hidrologică! Cod galben de viituri pe râurile din Dobrogea

0
397

Insti­tu­ţia Pre­fec­tu­lui a înş­ti­inţat toa­te pri­mă­ri­i­le din judeţ cu pri­vi­re la atenţio­na­rea hidro­lo­gi­că de cod gal­ben în inter­va­lul 28 iunie, ora 15:00 – 1 iulie, ora 24:00 și por­to­ca­liu pen­tru inter­va­lul de vala­bi­li­ta­te 28 iulie, ora 15:00 – 30 iunie, ora 18:00, pen­tru regiu­nea Dobro­gea.

Feno­me­ne­le viza­te con­stau în scur­geri impor­tan­te de pe ver­sanţi, torenţi, pâra­ie, vii­turi rapi­de pe râu­ri­le mici cu posi­bi­le efec­te de inun­da­ţii loca­le şi cre­ş­teri de debi­te şi nive­luri pe une­le râuri din bazi­ne­le hidro­gra­fice, pre­cum: Tisa, Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Some­șul Mare, Mureș, Drin­cea, Des­nă­țui, Jiu, Olt, Căl­mă­țui, Vedea, Argeș, Ialo­mi­ța, Căl­mă­țui (ABA Buzău-Ialo­mi­ța), Siret, Prut și râu­ri­le din Dobro­gea, cu posi­bi­le depă­şiri ale cote­lor de apă­ra­re.

Asu­pra pro­du­ce­rii unor situ­a­ţii de urgenţă, Pri­mă­ria Man­ga­lia va infor­ma ime­di­at Dis­pe­ce­ra­tul Admi­nis­tra­ţi­ei Bazi­na­le de Apă Dobro­gea Lito­ral, Cen­trul Ope­ra­ţio­nal al Inspec­to­ra­tu­lui pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă “Dobro­gea” al judeţu­lui Con­stanţa şi Comi­te­tul Judeţean pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply