Zanfir Iorguș se întoarce în spațiul public. Fostul primar a început să alerge… după o nouă candidatură? VIDEO

0
766

După doi ani de hiber­nat în afa­ra poli­ti­cii, fos­tul pri­mar de Man­ga­lia și depu­tat Zan­fir Ior­guș rea­pa­re în spa­ți­ul public. Pri­mul pas a fost făcut în urmă cu o lună, printr‑o decla­ra­ție de pre­să împo­tri­va ”nave­tiș­ti­lor” de la Con­stan­ța care au pră­pă­dit ora­șul cân­d­va atât de fru­mos din sudul lito­ra­lu­lui.

Ieși­rea a con­ti­nu­at sâm­bă­tă cu par­ti­ci­pa­rea la mani­fes­ta­rea ”Alerg pen­tru Autism”, orga­ni­za­tă de Adri­an Gemă­na­ru de la Cen­trul Marea Nea­gră. Ior­guș a venit cu echi­pa Rota­ry Inte­rAct Man­ga­lia, a ținut un dis­curs în fața mul­ți­mii, s‑a pozat cu pri­ma­rul Con­stan­ței, Dece­bal Făgă­dău și a aler­gat pen­tru autism. Miș­ca­rea i‑a prins de minu­ne, mai ales că fos­tul pri­mar și depu­tat pare că a pus câte­va kilo­gra­me în plus.

Potri­vit unor infor­ma­ții de culi­se, Zan­fir Ior­guș s‑ar pre­găti să can­di­de­ze la ale­ge­ri­le loca­le vii­toa­re pen­tru func­ția de pri­mar al Man­ga­li­ei. Aces­ta a can­di­dat per­ma­nent din anul 1996, la toa­te ale­ge­ri­le loca­le. Ulti­me­le două con­frun­tări elec­to­ra­le le‑a pier­dut la mus­ta­ță. Ast­fel, în anul 2012, Ior­guș a fost votat pri­mar al Man­ga­li­ei, însă în ulti­mul moment Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral a apro­bat con­tes­ta­ți­i­le for­mu­la­te de PSD, PNL și Cris­ti­an Radu, anulând ale­ge­ri­le. Scru­ti­nul a fost repe­tat, însă Ior­guș a pier­dut atunci în fața lui Cris­ti­an Radu, can­di­dat inde­pen­dent sus­ți­nut deo­po­tri­vă de PSD și PNL. În 2016, Ior­guș a can­di­dat din nou, de data aceas­ta ca inde­pen­dent sus­ți­nut de ALDE, pier­zând pen­tru a doua oară în fața lui Radu.

Mai mult, pe ordinea.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele