Vrei să lucrezi în Poliție? IPJ Constanța recrutează candidați. Vezi termenele

0
489

Inspec­to­ra­tul de Poli­ţie Judeţean Con­stanţa, cu sedi­ul în Muni­ci­pi­ul Con­stanţa, Bule­var­dul MAMAIA, nr. 106, (lân­gă SPITALUL MILITAR) recru­tea­ză can­di­da­ţi pen­tru admi­te­rea în insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ care rea­li­zea­ză for­ma­rea ini­ţi­a­lă a per­so­na­lu­lui pen­tru nevo­i­le Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, sesiu­ni­le 2018 şi ianu­a­rie 2019, în raport de locul de domiciliu/reşedinţă, înscris/ă în car­tea de iden­ti­ta­te a can­di­da­ţi­lor, potri­vit opţiu­nii aces­to­ra.

Cere­ri­le tip de înscri­e­re, pre­vă­zu­te în ane­xe  se depun de către can­di­da­ţi, la sedi­ul Inspec­to­ra­tul de Poli­ţie Judeţean Con­stanţa, cu sedi­ul în muni­ci­pi­ul Con­stanţa, Bld. Mama­ia nr. 106, judeţul Con­stanţa, Ser­vi­ci­ul Resur­se Uma­ne de luni până vineri, în inter­va­lul 10.00–14.00, ast­fel:

- până la data de 25 mai 2018, pen­tru con­cur­sul de admi­te­re în insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ supe­ri­or ale M.A.I., M.Ap.N. şi S.R.I. pre­cum şi pen­tru şco­li­le pos­tli­cea­le ale Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le;

- până la data de 15 iunie 2018, pen­tru şco­li­le pos­tli­cea­le ale Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, sesiu­nea august-sep­tem­brie 2018;

- până la data de 23 noiem­brie 2018, pen­tru şco­li­le pos­tli­cea­le ale Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, sesiu­nea ianu­a­rie 2019.

Rela­ţii supli­men­ta­re se pot obţi­ne la tel. 0241/502115, 0241/502038, sau pe site-ul I.P.J.Constanţa www.ct.politiaromana.ro, secţiu­nea carie­ră admi­te­re 2018 – ianu­a­rie 2019.

https://ct.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere


Man­ga­lia News, Joi, 3 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele