Ședința de îndată a Consiliului Local Mangalia — 17 mai 2018

0
603
Booking.com

 

Ședin­ța de înda­tă a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia din data de joi, 17 mai 2018:

Vă invi­tăm să reve­deți și arti­co­lul: SONDAJ DE OPINIE pen­tru Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia , în care, la între­ba­rea

Dacă ați fi con­si­li­er muni­ci­pal în Con­si­li­ul Local Man­ga­lia, ce vari­an­tă ați sus­ți­ne pen­tru Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion”?, răs­pun­su­ri­le citi­to­ri­lor noș­tri au fost aces­tea:

  • 1. Con­stru­i­rea unei școli moder­ne, la sens, cu 24 cla­se și o sală de mese, plus ală­tu­ri, în zona sola­ri­i­lor, o sală de sport. Tere­nul actu­al de sport de lân­gă Far­ma­cia 47 rămâ­ne intact […] (67%, 660 voturi);
  • 2. Trans­fer în locul Cole­gi­u­lui Eco­no­mic, unde a mai func­țio­nat o peri­oa­dă Școa­la nr. 5, iar Cole­gi­ul Eco­no­mic să fie trans­fe­rat în cămi­ne­le ”de la pod”, după ce aces­tea vor fi ame­na­ja­te; (18%, 179 voturi);
  • 3. Cam­pus șco­lar liceal în Saturn, pen­tru Cole­gi­ul Eco­no­mic, urmând ca după fina­li­za­rea aces­tui Cam­pus liceal inte­grat, Școa­la Gala Galac­tion să fie trans­fe­ra­tă în locul Cole­gi­u­lui Eco­no­mic; (12%, 117 voturi).

Man­ga­lia News, 17.05.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele