INTERVIU Chef Cătălin Scărlătescu: „Nu am fost niciodată timid. Când vreau ceva de la o femeie, prima dată îi şoptesc la ureche“ [VIDEO]

0
428

Între fil­mă­ri­le emi­siu­nii „Chefi la cuţi­te“ şi orga­ni­za­rea a două fes­ti­va­luri culi­na­re, chef Cătă­lin Scăr­lă­tes­cu ne‑a acor­dat un inter­viu savu­ros des­pre reţe­ta pe care o folo­seş­te atunci când vrea să cuce­reas­că o feme­ie, care a fost cea mai mare dez­a­mă­gi­re cum şi‑a pus ampren­ta în bucă­tă­ria româ­neas­că.

Într‑o peri­oa­dă agi­ta­tă, când s‑a dat star­tul nou­lui sezon „Chefi la cuţi­te“ şi orga­ni­zea­ză Fes­ti­va­lul Gus­tu­lui Româ­nesc şi Fes­ti­va­lul Sco­ici­lor, chef Cătă­lin Scăr­lă­tes­cu a fost în stu­di­o­ul Ade­vă­rul Live pen­tru o dis­cu­ţie sin­ce­ră des­pre găit, pri­e­te­ni, femei şi expe­rienţe de via­ţă. Orga­ni­zezi fes­ti­va­luri, emi­siu­nea „Chefi la cuţi­te“ a reve­nit cu un nou sezon.

De unde ai atâ­ta ener­gie?

Dacă pe mine mă laşi 3–4 zile să stau degea­ba, încep să mă doa­ră oase­le. Sunt un bătrâ­nel care are nevo­ie de miş­ca­re. Şi atunci mă trans­form într-un tine­rel care alear­gă într-una. Sunt un fel de aler­gă­tor de cur­se. Dar, totu­şi. Din când în când mai avem nevo­ie şi de odih­nă.

Ai avut con­ce­diu, ce ai făcut de 1 Mai?

Am făcut ce a făcut toa­tă lumea. Am ple­cat la mare, mi-am luat două volu­me de Ale­xan­dre Dumas, am vrut să-mi aduc amin­te de tine­reţe şi am citit „După 20 de ani“.

Nu cred că ai fost la mare şi doar ai citit?

Da, ne-am şi dis­trat. Am fost şi noi în toa­te clu­bu­ri­le. Ca acum 20 de ani.

Ai mân­cat miti­tei de 1 Mai?

Nor­mal. De 1 Mai, toa­tă lumea mănân­că bur­ger, mănân­că porchet­ta. Eram cu pri­e­te­nul meu, John, şi ne-am zis: mă, da miti­te­lul ăla vechi şi de demult unde este? Şi ne-am dus la pia­ţă şi am cum­pă­rat mici, pari­zer şi muş­tar.

Care este dife­renţa din­tre bucă­tar şi chef?

Pe vre­muri, dacă îi spu­neai unei domni­şoa­re că eşti bucă­tar, se uita urât la tine — „Ăsta miroa­se a sar­ma­le“. Acum, dacă îi spun unei domni­şoa­re că sunt chef, pen­tru ea e ceva aşa, tren­dy.

Este un lucru bun fap­tul că încep să apa­ră tot mai mulţi chefi?

Cites­te mai mult: adev.ro/p8g2zv


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply