Duminică, 6 mai este Ziua Internațională a Râsului! Haideți să râdem împreună!

0
2198

Ziua mondi­a­lă a râsu­lui se cele­brea­ză, anu­al, în pri­ma dumi­ni­că a lunii mai. […] Bene­fi­ci­i­le râsu­lui nu se opresc doar la o sta­re eufori­că de moment şi îmbu­nă­tă­ţi­rea pro­pri­ei sănă­tă­ţi, ci includ o mai bună rela­ţio­na­re cu cei din jur, râsul fiind o ener­gie pozi­ti­vă, de mul­te ori molip­si­toa­re, care aju­tă oame­nii să lege pri­e­te­nii sau să le îmbu­nă­tă­ţeas­că. Nu întâm­plă­tor, prin­tre devi­ze­le clu­bu­ri­lor ce prac­ti­că tera­pia prin râs se numă­ră ”Pacea mondi­a­lă prin râs”, ”Întrea­ga lume este o fami­lie”, ”Râzi şi fă‑i şi pe alţii să râdă”.

Vă invi­tăm să vă tra­tați cu o por­ție sănă­toa­să de râs, la rubri­ca noas­tră spe­cia­lă de UMORȘi, tot aici mai facem și TERAPIE PRIN RÂS!


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 6 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply