FOTO/VIDEO Un gimnaziu din raionul Soroca a încheiat un parteneriat cu Şcoala “Gala Galaction” din Mangalia

0
481

Se zidesc noi poduri cul­tu­ra­le pes­te Prut. Comu­na Volo­vi­ţa din raio­nul Soro­ca a găz­du­it o şeză­toa­re spe­cia­lă de Flo­rii. Eve­ni­men­tul a reu­nit repre­zen­tanţii gim­na­zi­u­lui din loca­li­ta­te şi oas­peţi din Man­ga­lia, Roma­nia.

Oas­peţii din Româ­nia au fost întâm­pi­na­ţi la Volo­vi­ţa cu ramuri de sal­cie, sim­bo­lul Zilei de Flo­rii. Gaz­da, ansam­bu­lul artis­tic “Floa­re de noroc” a pre­gă­tit un pro­gram spe­cial cu tra­di­ţii şi obi­ce­iuri dedi­ca­te aces­tei săr­bă­tori.

Vizi­ta celor 11 elevi şi şase pro­fe­sori din Man­ga­lia este rezul­ta­tul unui par­te­ne­ri­at de cola­bo­ra­re, înche­iat între Gim­na­zi­ul “Ale­xan­dru Lupa­ş­co” din Volo­vi­ţa şi Școa­la gim­na­zi­a­lă “Gala Galac­tion” din Man­ga­lia.

Copi­ii din Man­ga­lia, care au fost caza­ţi la diver­se fami­lii din comu­nă, spun că deja au legat pri­e­te­nii cu ele­vii din Volo­vi­ţa. (sur­sa: tvrmoldova.md, 03.04.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele