Gabriela Apostu: APEL — Să nu cădem în capcana întinsă! (OPINII CIVICE)

0
1491
Booking.com

”Spun doar atît: Să nu cădem în cap­ca­na întin­să! Sun­tem trei insti­tu­ții șco­la­re impli­ca­te în poves­te. Ide­ea de e ne căl­ca pe gît unii pe alții este cea dori­tă.

Oameni deo­se­biți sunt și la Școa­la 5, și la Lice­ul teh­no­lo­gic “Ion Băne­scu”, și la Cole­gi­ul Eco­no­mic. Sufle­te­le sunt fru­moa­se, și‑n piep­tul ele­vu­lui Sco­lii 5, și‑n piep­tul ele­vu­lui de la Eco­no­mic, și‑n cel de la Băne­scu. Ide­ea este ca noi, cei impli­cați, să nu ne dăm pal­me pes­te bot, spre feri­ci­rea uno­ra. Să nu cre­deți că nu au anti­ci­pat reac­ți­i­le, mai ales cele emo­țio­na­le. Asta este și ide­ea. “Zăpăcește‑i de cap, fă‑i să se scui­pe!” 

Dragi colegi de la Băne­scu, să nu vă supă­rați pe noi. Noi toți sun­tem cetă­țe­nii aces­tui oraș și așa tre­bu­ie să rămî­nem. Nu este pri­ma dată (și nu va fi nici ulti­ma dată) cînd slo­ga­nul “Divi­de et impe­ra” este uti­li­zat de cei care ne con­duc. Îmi doresc măcar să pre­su­pun la manie­ra fira­vă că exis­tă din­co­lo de toa­te, inten­ția bună, în ceea ce pri­veș­te cali­ta­tea învă­tă­mîn­tu­lui din Man­ga­lia, dorin­ța ca ora­șul aces­ta să pros­pe­re, dar deo­cam­da­tă mă împie­di­că rea­li­ta­tea abso­lut nefe­ri­ci­tă.

Și totuși, dragi colegi și elevi, ar fi gro­zav dacă am fi echi­pa ace­ea gro­za­vă pe care ne‑o dorim, mai ales în rîn­dul celor care ne con­duc ora­șul. Noi putem fi.

Later Edit: O ele­vă de la “Ion Băne­scu, mi‑a scris revol­ta­tă (și pe bună drep­ta­te) că, într‑o clă­di­re simi­la­ră celei în care vor să ne mute pe noi, cei de la Cole­gi­ul Eco­no­mic, înva­ță și ea și că‑i nedrept că abia acum se aud voci care recla­mă sta­rea ace­lor clă­diri. Zice bine fata asta, dom­nu­le pro­fe­sor Mihai Sorin? Așa este?”

Gabrie­la Apos­tu, cadru didac­tic la Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, Vineri, 20.04.2018.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele