Cel mai frumos AMAZING GRACE pe care l‑am auzit vreodată! [VIDEO]

0
602

The Most Beau­ti­ful “Ama­zing Gra­ce” I’ve ever heard!

Ama­zing Gra­ce (“Gra­ţia Subli­mă”), este un cân­tec bise­ri­cesc cunos­cut în țări­le vor­bi­toa­re de engle­ză. Ea a fost pre­lu­a­tă ulte­ri­or într‑o for­mă modi­fi­ca­tă de dife­ri­te for­ma­ții muzi­ca­le, sau ca ver­siu­nea găr­zii impe­ri­a­le sco­ție­ne “Royal Scots Dra­goon Guar­ds”. Tex­tul ori­gi­nal al melo­di­ei, scris de John New­ton, a fost publi­cat în anul 1779, con­ți­nu­tul lui refe­rin­du-se la con­ver­ti­rea la cre­din­ță, în spi­ri­tul creș­tin, a auto­ru­lui, care fuse­se un negus­tor de sclavi si a deve­nit un mili­tant con­vins al anti-scla­va­gis­mu­lui. (Wiki­pe­dia).


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 08.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele