27 de elevi de la Liceul Teoretic ”Callatis”, calificați la etapa județeană a Concursului de Limba și Literatura Română ”Comorile Condeiului”

0
1432

La eta­pa loca­lă a Con­cur­su­lui Jude­țean de Lim­ba și Lite­ra­tu­ra Româ­nă ”Como­ri­le Con­de­iu­lui”, edi­ția a V‑a, orga­ni­zat de Cer­cul Peda­go­gic nr. 1 Man­ga­lia la Lice­ul Teo­re­tic ”Cal­la­tis”, ele­vii Lice­u­lui Teo­re­tic ”Cal­la­tis” au obți­nut rezul­ta­te deo­se­bi­te.

27 de elevi de la acest Liceu s‑au cali­fi­cat la eta­pa jude­țea­nă a con­cur­su­lui, care se va des­fă­șu­ra la Con­stan­ța în data de 5 mai 2018. Ele­va Lusyan­na Fali­bo­ga-Andrei, a obți­nut cel mai mare punc­taj — 98,80, la nive­lul cla­se­lor a IV‑a.

Au par­ti­ci­pat la con­curs 81 de elevi, cla­se­le a II‑a, a III‑a și a IV‑a, de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Sf. Andrei”, Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 3 Man­ga­lia, Școa­la Gim­na­zi­a­lă 2 Mai  și Lice­u­lui Teo­re­tic ”Cal­la­tis”.

Feli­ci­tăm ele­vii și cadre­le didac­ti­ce pen­tru rezul­ta­te­le obți­nu­te și le urăm suc­ces la eta­pa jude­țea­nă.


Man­ga­lia News, 02.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele