TECHIRGHIOL, staţiunea de la malul Mării Negre, comparată cu Evian, din Franţa! Investiţii de peste 50 milioane euro pentru a ajunge la acelaşi nivel cu staţiunile din Europa

0
789
Techir­ghi­o­lul vrea să ara­te că este la ace­la­şi nivel cu sta­ţiu­ni­le bal­nea­re din Euro­pa. Pes­te 400 de locuri de caza­re pen­tru turi­şti vor fi cre­a­te în urmă­to­rii ani. Inves­ti­ţi­i­le se ridi­că la pes­te 50 de mili­oa­ne de euro, bani euro­peni şi fon­duri pri­va­te, iar majo­ri­ta­tea uni­tă­ţi­lor de caza­re vor fi de patru şi cinci ste­le.
Vor fi con­stru­i­te noi hote­luri, pen­siuni, şi cen­tre de tra­ta­ment care se vor ridi­ca la stan­dar­de­le sta­ţiu­nii Evian din Franţa. Aco­lo sunt cunos­cu­te­le izvoa­re ter­ma­le cu pro­pri­e­tă­ţi cura­ti­ve. Unul din­tre inves­ti­to­rii din Techir­ghi­ol a cum­pă­rat o vilă din sta­ţiu­ne care a fun­cţio­nat ca sana­to­riu bal­near al mari­na­ri­lor în peri­oa­da inter­be­li­că. Aco­lo va fi con­stru­it un cen­tru medi­cal axat pe tra­ta­men­te.
Andrei Diman­cea, inves­ti­tor: „Des­chi­dem un cen­tru medi­cal, mul­tis­pe­cia­li­ta­te cu focus pe der­ma­to­lo­gie, recu­pe­ra­re medi­ca­lă şi nutri­ţie. Unde­va la 74 de locuri şi o bază de tra­ta­ment de 1000 de metri pătra­ţi.”

Techir­ghi­o­lul va avea şi un cen­tru de exce­lenţă în sănă­ta­te, care va oferi turi­ş­ti­lor şi pacienţi­lor, tra­ta­men­te pe baza de nămol pen­tru afe­cţiuni reu­ma­ti­ce şi ale struc­tu­ri­lor osoa­se”. (sur­sa: one.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply