Ministrul Economiei le‑a confirmat liderilor sindicali de pe Șantierul din Mangalia că discută cu grupul italian Fincantieri — surse. Angajații au rămas fără lucru din 7 februarie, când au livrat ultima navă

0
1304

Minis­trul Eco­no­mi­ei i‑a anun­țat vineri pe lide­rii Sin­di­ca­tu­lui Liber ”Nava­lis­tul” că dis­cu­tă cu un “poten­ți­al inves­ti­tor stra­te­gic” inte­re­sat de Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia.

Sur­se apro­pi­a­te au con­fir­mat pen­tru Profit.ro că res­pec­ti­vul inves­ti­tor este gru­pul ita­li­an Fin­can­ti­eri, prin­tre cei mai mari con­struc­tori de nave din lume, ai cărui repre­zen­tanți ar fi venit în aceas­tă săp­tămâ­nă la minis­ter, împre­u­nă cu amba­sa­do­rul Ita­li­ei.

Mun­ci­to­rii i‑au trans­mis minis­tru­lui că 700 de sala­ri­ați nu mai au front de lucru din 7 febru­a­rie, atunci când a fost livra­tă ulti­ma navă con­stru­i­tă pe șan­ti­er.

Con­ti­nu­a­rea, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele