ARCA TV — ‘Mangalia News, cotidianul online care leagă sufletește Marea Neagră de Atlantic’

0
382

Man­ga­lia News, coti­dia­nul onli­ne care lea­gă sufle­teș­te Marea Nea­gră de Atlan­tic, arti­co­lul ce poar­tă sem­nă­tu­ra pro­fe­so­ru­lui uni­ver­si­tar doc­tor Ioan Iacob, publi­cat ini­țial de Jur­na­lul Bucu­rești­u­lui, apoi de Man­ga­lia News, Radio Pro Dias­po­ra și ”Gân­da­cul de Colo­ra­do”, a fost pro­mo­vat ieri și pe pagi­na de Face­bo­ok Arca TV.

Mul­țu­mim, ARCA TV, Hous­ton, Texas!

Mul­țu­mim, Lucian Bla­ga! Vă îmbră­ți­șăm și vă iubim, dra­gii noș­tri!

Man­ga­lia News are marea onoa­re de a fi pri­mul par­te­ner media din Româ­nia în Pro­iec­tul ARCA TV USA, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni!

Arti­co­le­le publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News des­pre Pro­iec­tul ARCA TV USA pot fi vizio­na­te aici.


Man­ga­lia News, Sâm­bă­tă, 3 mar­tie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele