La Limanu s‑a mai făcut un pas important pentru aducerea gazelor naturale în comună

0
1421

Pri­mă­ria Lima­nu con­ti­nuă demer­su­ri­le lega­le pri­vind dema­ra­rea pro­ce­du­ri­lor nece­sa­re în vede­rea orga­ni­ză­rii lici­ta­ți­ei publi­ce pen­tru atri­bu­i­rea con­trac­tu­lui de con­ce­siu­ne a ser­vi­ci­u­lui public de dis­tri­bu­ție a gaze­lor natu­ra­le în sate­le Lima­nu, 2 Mai și Vama Veche, apar­ținând comu­nei Lima­nu.


Man­ga­lia News, 24.02.2018. Sur­sa: Se-poa­te-Lima­nu-2Mai-Vama-Veche-Hagieni


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply