O veste ce a căzut ca un trăznet…
‘Din păcate, vă anunț că a decedat vărul meu, Marin Tănase…’

0
2508

”Ori­ce salut înce­pe cu… Bună… Din păca­te, vă anunț că a dece­dat vărul meu, Marin Tăna­se. Vă mul­țu­mesc în nume­le lui pen­tru că l‑ați sus­ți­nut. Dum­ne­zeu să‑l ier­te!” (Vic­to­ria Con­stan­tin, vineri, 22 decem­brie 2017, ora 10.18).

Lau­ra Cir­lan: S‑a stins din via­ta unchiul meu, Tana­se Marin, auto­rul arti­co­le­lor din Man­ga­lia News des­pre SNM, Man­ga­lia, Lito­ral etc. I‑a ramas un vis neim­pli­nit. Rama­ne in sufle­te­le celor care l‑au iubit si apre­ciat.

Dum­ne­zeu sa te odih­neas­ca in pace si linis­te, unchiu­le!
Imi pare tare rau!


O ves­te care a căzut astăzi ca un trăz­net…, pen­tru că mai erau spe­ran­țe ca lup­tă­to­rul recu­nos­cut, dom­nul Marin Tăna­se să poa­tă birui cum­pli­ta boa­lă care, iată, l‑a răpus…

Marin Tăna­se, un Om deo­se­bit, un suflet mare care a iubit Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia mai mult decât pro­pria casă… Păcat, mare păcat că s‑a dus… Avea atâ­tea de făcut…

Lucra cu atâ­ta pasiu­ne la manu­scri­sul căr­ții sale dedi­ca­te Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia, marea sa dra­gos­te și s‑a bucu­rat tare mult că publi­căm epi­soa­de ale vii­toa­rei sale cărți…

Man­ga­lia News pier­de un cola­bo­ra­tor de excep­ție, ora­șul Man­ga­lia pier­de un bun cetă­țean, pasio­nat con­struc­tor de nave, un Om între oameni!

Dum­ne­zeu să‑l ier­te și să‑l odih­neas­că în pace… Con­do­lean­țe, fami­li­ei și rude­lor îndo­li­a­te.

Drum lin spre Lumi­nă, Om bun. Drum lin, ”Peș­te spa­dă”… Te vom regre­ta nespus de mult.


IN MEMORIAM, arti­co­le­le publi­ca­te de cel ce a fost MARIN TĂNASEmangalianews.ro


Vineri, 22 decem­brie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele