La Grădinița din 2 Mai se inaugurează Parcul de joacă ”Frații Grimm”! [FOTO]

0
1012

Mun­ca în echi­pă și ino­va­ția au dat roade!
Echi­pa a fost for­ma­tă din Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ta, repre­zen­tat de dom­nul Mari­us Horia Țuțu­ia­nu, Pri­mă­ria Comu­nei Lima­nu, repre­zen­ta­tă de dom­nul Geor­ges­cu Daniel, pri­mar, Con­si­li­ul Local al Comu­nei Lima­nu și con­du­ce­rea Șco­lii Gim­na­zi­a­le Nr 1 Lima­nu. Rezul­ta­tul, sun­teți invi­tați să îl vedeți astăzi, Vineri, 08.12.2017, ora 15:30, la Gră­di­ni­ța ”Fra­ții Gri­mm”, din loca­li­ta­tea 2 Mai!
Vă invi­tăm să vă bucu­rați ală­tu­ri de noi, dragi colaboratori!

Cu res­pect și considerație,
Prof. Gela Ivașcu,
Direc­tor Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr.1 Limanu.


Man­ga­lia News, Vineri, 8 decem­brie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply