MC BALLVICTORII PE LINIE! [FOTO / VIDEO]

0
702

”Echi­pa noas­tră de U14 a obţi­nut 3 vic­to­rii din 3 meciuri juca­te, în tur­ne­ul de cali­fi­ca­re dis­pu­tat în acest wee­kend la Man­ga­lia, cali­fi­cân­du-se ast­fel în eta­pa semi­fi­na­lă a Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal de Bas­chet.
Deşi pri­me­le două meciuri ale MC BALL cu CSA Axi­o­po­lis Sport Cer­na­vo­dă şi CS Fly OC Con­stanţa, au fost câş­ti­ga­te lejer de băieţii noş­tri, ulti­mul meci cu CSS Tul­cea a fost un meci intens dis­pu­tat, fiind câş­ti­gat de echi­pa noas­tră la o dife­renţă de 4 punc­te, lip­sin­du-ne doar un punct pen­tru cali­fi­ca­rea de pe locul 1 în gru­pă în faza semi­fi­na­lă.

Urmă­to­rul tur­neu va avea loc în peri­oa­da 08–10 decem­brie.

Din lotul nos­tru de U14 fac par­te urmă­to­rii spor­tivi:

RĂDULESCU ADRIAN
CALINŢARU MIHAI
CALINŢARU ANDREI
DOBRE ANDREI
DRĂGHICI SERGIU
CIOBĂNEL ANDREI
PITU ROBERT
CĂLIN VLAD
SECĂREANU DAVID
CELNICU COSMIN
URSACHE RAUL
CONDRUŢ ŞTEFAN
BORDEIANU MIHNEA.

Feli­ci­tări spor­ti­vi­lor noş­tri şi mulţu­mim pen­tru susţi­ne­re par­te­ne­ri­lor ofi­ci­ali Magen­ta Cos­me­tics Man­ga­lia, Pro­fes­sio­nal Selec­tion RB, Hotel Rio Jupi­ter, Com­plex Alu­tus Man­ga­lia, par­te­ne­ri­lor media Man­ga­lia News, Man­ga­lia TV, doam­nei direc­tor al Lice­u­lui Cal­la­tis, prof. Miha­la­che Cori­na și nu în ulti­mul rând părin­ți­lor care au fost şi sunt întot­dea­u­na ală­tu­ri de noi”. (Mugu­rel și Ele­na-Car­men Lepă­da­tu, antre­nori).


Man­ga­lia News, Luni, 13.11.2017. (sur­sa Video: Mangalia.Tv).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele