Următorul pe lista lui Horia Constantinescu: Primarul municipiului Mangalia. Șeful OPC îl scoate la raport tot pentru locurile de joacă! [Galerie FOTO]

0
835

După ce a l‑a che­mat la dis­cu­ții pe pri­ma­rul Dece­bal Făgă­dău, pe tema spa­ți­i­lor de joa­că din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța care pun în peri­col via­ța copi­i­lor, iată, șeful OPC Con­stan­ța, Horia Con­stan­ti­ne­scu, chea­mă un alt pri­mar la raport. Este vor­ba des­pre pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu.

În urma con­sta­tă­ri­lor făcu­te la spa­ți­i­le de joa­că admi­nis­tra­te de Pri­mă­ria Man­ga­lia, vă invit la sedi­ul Comi­sa­ri­a­tu­lui Jude­țean pen­tru Pro­tec­ția Con­su­ma­to­ri­lor Con­stan­ța, în data de 25.09.2017, ora 10.30, pen­tru a dis­cu­ta aspec­te­le con­sta­ta­te”, se ara­tă în adre­sa trans­mi­să de către comi­sa­rul șef al OPC Con­stan­ța pri­ma­ru­lui Man­ga­li­ei.

Citiți con­ti­nu­a­rea arti­co­lu­lui în ORDINEA.RO, Mier­curi, 13.09.2017.

Alte arti­co­le pe aceas­tă temă:

LOCURILE DE JOACĂ, ade­vă­ra­te PERICOLE pen­tru copi­ii Man­ga­li­ei!

LOCURILE DE JOACĂ pen­tru copi­ii din Man­ga­lia, cu plus și minus. Mai ales minus!

LOCURILE DE JOACĂ pen­tru copi­ii din Man­ga­lia, eter­na pro­ble­mă! [gale­rie FOTO]

De ce nu poa­te repa­ra Pri­mă­ria Man­ga­lia locu­ri­le de joa­că din oraş


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply